Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Doeleinden verwerking

oesteracing.com verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

Het kunnen verstrekken van informatie omtrent onze dienstverlening.

Wettelijke grondslag verwerking

oesteracing.com verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door oesteracing.com worden bewaard voor een duur van een onbepaalde periode. oesteracing.com hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

  • Persoonsgegevens die rechtstreeks naar mijn e-mailadres zijn gestuurd, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht om adequaat dienstverlening door oesteracing.com te kunnen verlenen.
  • Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt geregistreerd bij een bezoek aan een website van oesteracing.com ten behoeve van veiligheidsmaatregelen. Uw IP-adres wordt maximaal 60 dagen bewaard.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht oesteracing.com te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan oesteracing.com verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die oesteracing.com doet kunt u contact opnemen via oestekart@outlook.com

Voor een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking, bezwaar en dataportabiliteit kunt u een e-mail sturen naar oestekart@outlook.com Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door oesteracing.com, neem dan contact op via oestekart@outlook.com om uw klacht in te dienen.